SAB-HEI

Talentkonsept

ggg111

SIBRE

Talentkonsept

Humanisme som opprinnelse-innovasjon og utvikling av stivhet og fleksibilitet

Menneskelige ressurser er selskapets mest verdifulle ressurs.Mennesker er en av de aktive og kreative faktorene i en bedrift.I stor grad avhenger selskapets suksess av suksessen med menneskelig ressursstyring.Menneskelige ressurser kan omdannes til menneskelig kapital gjennom allokering, opplæring, insentiver og utvikling.Det er selskapets kjernekonkurranseevne akkurat som valutakapital og materiell kapital.Gjennom nesten 30 års utvikling har selskapet dannet kjerneverdiene for menneskelig ressursforvaltning av "menneskeorientert, innovasjon og utvikling av rigiditet og fleksibilitet".Basert på de grunnleggende prinsippene om "etikk, evne, flid og ytelse", har selskapet etablert en vitenskapelig Perfekt menneskelige ressurser "utvelgelse, dyrking, bruk og oppbevaring" retningslinjer og prosedyrer.